top of page

Maslahi ya Mpango

GED Prep, Lugha ya Kiingereza

Friendly House hutoa madarasa ya maandalizi ya lugha ya Kiingereza na GED bila gharama kwa wanafunzi.  Hatua ya kwanza katika mchakato wa uandikishaji ni kujaza fomu ya kustahiki iliyo hapa chini. Ukishajaza fomu ya kustahiki, utawasiliana na wafanyakazi wa Idara ya Elimu ya Watu Wazima.Tafadhali angalia barua pepe yako mara kwa mara.

Tuma maswali ya kujiandikisha kwa enroll@friendlyhouse.org.  Piga simu au tuma ujumbe 602.926-1820 (Kiingereza na Kihispania).

 
  1. Jaza FOMU YA RIBA.
  2. Ukishajaza fomu, tafadhali subiri. TIdara ya Elimu ya Watu Wazima itawasiliana nawe ikiwa unastahiki.

  3. Idara ya Elimu ya Watu Wazima itawasiliana nawe ili kupanga miadi ya majaribio na kuhudhuria kipindi cha elekezi.  LAZIMA uhudhurie uelekezaji ili uandikishwe.

Je, Unastahiki?

Inahitaji Uzingatiaji wa Masharti Yote Matatu ili Kuwasilisha Fomu

Fomu ya Maslahi

Makubaliano ya Usiri 

Friendly House Inc. hudumisha maelezo ambayo ni nyeti na ya thamani na mara nyingi yanalindwa na sheria za shirikisho na serikali zinazokataza matumizi au ufichuzi wake ambao haujaidhinishwa.

Friendly House inakubali kwamba taarifa za siri riliyopokelewa kutoka kwa wanafunzi wake itachukuliwa kama ya faragha, na kulindwa kwa njia zote zinazofaa. Friendly House Inc. haitaweka hadharani au kufichua kwa makusudi taarifa za siri za wanafunzi wake kwa wahusika wengine bila kupokea idhini kwanza. Iwapo taarifa za siri zitapotea au kuibiwa, Friendly House Inc. inakubali kuwaarifu wanafunzi walioathirika mara moja.

Maswali? Wito
Jumatatu hadi Ijumaa
8:00 AM hadi 5:00 PM
602.926-1820

 

Asante kwa kuwasilisha! Mtu kutoka Idara ya Elimu ya Watu Wazima ya Nyumba ya Kirafiki atawasiliana nawe ili kufuatilia.

bottom of page