top of page

Free English Classes

About Our Free English Classes

Mpango wa ESOL (Kiingereza kwa Wazungumzaji wa Lugha Zingine) katika Nyumba ya Kirafiki hutoa madarasa ya lugha ya Kiingereza kutoka viwango vya msingi hadi vya juu vya kati. Madhumuni ya programu ni kutoa ujifunzaji wa Lugha ya Kiingereza na pia usaidizi wa kubadilisha wanafunzi hadi elimu ya juu au soko la ajira. Mpango huu unajumuisha vipengele vinne vya kujifunza Kiingereza (kusikiliza, kuzungumza, kusoma na kuandika) na stadi za utayari wa kazi kama vile kuandika upya na stadi za usaili. Friendly House inatoa usaidizi wa ziada kwa ajili ya maandalizi ya wafanyakazi kupitia mpango wa IET (Mafunzo ya Elimu Jumuishi) ili kuwasaidia wanafunzi wa elimu ya watu wazima kuboresha ujuzi wa kazi.  Wanafunzi wanaostahiki wanaweza kujiandikisha katika darasa la Uthibitishaji wa Mtaalamu wa Ofisi ya Microsoft (Microsoft Word). 

Madarasa yataanza Agosti 7.  Madarasa mengi yatakuwa vipindi vya mseto (mtandaoni [Zoom] na ana kwa ana).Madarasa ya ana kwa ana yako 802 S 1st Ave, Phoenix, AZ 85003  Ratiba iliyopendekezwa hapa chini - (ratiba inaweza kubadilika): 

Morning Classes

Evening Classes

Mahitaji: Umri 16+; Lazima iwepo kisheria nchini Marekani na mkazi wa sasa katika jimbo la Arizona

Madarasa mapya kwa ushirikiano na Grad Solutions na Smart Schools

https://www.iwantmydiploma.com/eslfriendlyhouse

Madarasa ya Kiingereza ya Bure:
bottom of page